Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport

 

Onze club AGO Aalst heeft deze verklaring ondertekend.

Alle kinderen hebben het recht

- Sport te beoefenen

- Zich te vermaken en te spelen

- In een gezonde omgeving te leven

- Waardig behandeld te worden

- Getraind en begeleid te worden door competente mensen

- Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

- Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

- In veilige omstandigheden aan sport te doen

- Te rusten

- De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden