MISSIE

Korfbalclub AGO Aalst wil een vereniging zijn in Aalst en omgeving, waar zowel jeugd als volwassenen en zowel meisjes als jongens, zich goed voelen en die gericht is op zowel competitieve als recreatieve beoefening en verspreiding van de korfbalsport.

VISIE

AGO Aalst wil een vereniging zijn:

  • waar elk lid kan trainen en wedstrijden spelen in een team, waarin hij/zij zich op zijn gemak voelt qua spelniveau;
  • waar belang wordt gehecht aan het onthaal van elk nieuw lid;
  • waar sportiviteit hoog in het vaandel gedragen wordt;
  • waar de leden graag komen en waar ze enthousiast over praten;
  • waar de jeugd leert omgaan met anderen (jongens/meisjes, jongeren/ouderen, van verschillende afkomst, ...) omdat wij dit van groot belang vinden voor de ontwikkeling van de kinderen;
  • waar men sociale contacten kan leggen, ondermeer via activiteiten naast het korfbal;
  • waar de leden kansen krijgen en verantwoordelijkheden kunnen opnemen;
  • waar er zowel aandacht is voor kwantitatieve als voor kwalitatieve doelstellingen/aanpak.
  • die in Aalst en omgeving en in de korfbalwereld bekend staat als een enthousiaste en positieve vereniging.
  • die de verbondenheid van de ouders met de club wil verhogen door ze actief te betrekken bij de werking van de club en zo de bestaande vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers wil aantrekken.

 

SPORTIEVE VISIE

Bewegingskorfbal met gretigheid (elke speler moet voor de bal willen gaan en een doelpunt willen maken) met als doelstelling om zoveel mogelijk te scoren.