Onze nieuwe flyer is een feit!

 

Wat is korfbal

Korfbal is de enige gemengde ploeg-bal-sport. Een team bestaat steeds uit jongens en meisjes. Dit zorgt voor een unieke sportieve, hoffelijke en amusante sfeer!
In korfbal draait het om samenspel, behendigheid, coördinatie, balvaardigheid, evenwicht, conditie en schijnbewegingen.
Er komen veel verschillende bewegingspatronen aan bod, door de snelheid van het spel kunnen spectaculaire situaties ontstaan en de verschillende werp- en doelgerichte bewegingen vereisen techniek.
Voor de basisspelregels, klik hier

 

Soorten leden

 • Spelende leden: iedereen die actief deel uitmaakt van een AGO-ploeg. Je wordt ingeschreven als lid van de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB). Om te kunnen korfballen is een medische verklaring of keuring verplicht (hernieuwing om de 3 jaar) en je betaalt jaarlijks lidgeld. Zie hieronder bij leeftijdscategorieën.
 • Adherenten: ook zij zijn officiëel lid van de Korfbalbond en kunnen dus functies (bv begeleiden jeugd, lid van de raad van bestuur, ...) binnen AGO Aalst uitoefenen. Zij kunnen ook inspraak verwerven (bv stemrecht tijdens onze algemene ledenvergadering) in het clubgebeuren. Ze betalen jaarlijks lidgeld.
 • Steunende leden: ze zijn enkel lid van AGO Aalst en niet van de Korfbalbond. Ze hebben geen stemrecht.

 

Leeftijdscategorieën

De leeftijdsgroepen:

 • U7: vanaf 5 jaar
 • U9: 7 en 8 jaar
 • U11: 9 en 10 jaar
 • U13: 11 en 12 jaar
 • U15: 13 en 14 jaar
 • U17: 15 en 16 jaar
 • U19: 17 en 18 jaar
 • Senioren (Kern): 18+
 • Recreanten: alle leeftijden kunnen recreatief korfbal spelen

De U7 van AGO Aalst nemen deel aan onze bewegingsschool. Met aangepaste spelvormen worden de kinderen gestimuleerd tot bewegen en bouwen we "het samen sporten" geleidelijk aan op.
Met de U9 bouwen we verder op "het samen sporten". De trainingen worden meer toegespitst op korfbal bij de U11. De nadruk wordt pas echt op korfbal gelegd vanaf U13. Hier wordt niet van afgeweken bij de oudere leeftijdsgroepen. 

Trainingen

De U7 trainen 1 maal per week op woensdag.
De U9, U11, U13, U15, U17 en kern trainen 2 maal per week op woensdag en vrijdag.
De recreanten trainen 1 maal per week op woensdag.

Kom meedoen!

Je mag steeds vrijblijvend enkele trainingen/sessies komen meedoen. Eens een kijkje komen nemen naar een training kan ook natuurlijk. Na de training kan je steeds een van de trainers aanspreken voor meer informatie. Al onze jeugdtrainers hebben de jeugdreeksen van AGO Aalst doorlopen en spelen nu in de kern van onze club. Kijk op onze kalender voor de trainingsuren van je leeftijdsgroep.
Je kan ook eerst eens naar een match van de jeugd of de kern komen kijken. Je vind alle matchen op de kalender

Hoe lid worden?

Tijdens je eerste training/sessie krijg je van ons een informatieformulier die je direct kunt invullen. Zo hebben we je gegevens. Zie ook het menuitem "Documenten" voor meer informatie over dit en andere documenten.
Na drie trainingen vragen we je om lidmaatschap te overwegen. Indien je beslist om lid te worden, krijg je de nodige documenten en informatie van ons.
Samengevat moet je:

 • het affiliatieformulier voor de korfbalbond invullen (klik hier)
 • ons een recente (digitale) pasfoto bezorgen
 • een medische verklaring (klik hier)
 • jaarlijks lidgeld betalen

Eens je lid bent van AGO Aalst, ben je volledig verzekerd tijdens alle clubactiviteiten.

Lidgeld

Het lidgeld voor 1 jaar per leeftijdsgroep vind je hier. Als je pas later in het sportieve jaar lid wordt, gelden er aangepaste tarieven. Deze zullen je worden meegedeeld. De meeste ziekenfondsen betalen een deel van je lidgeld terug. Kijk hier.

Lidgelden worden door AGO gebruikt om de nodige uitgaven te kunnen doen: huur van sportvelden en sporthal, verzekering, lidmaatschap bij de KBKB, vergoeding van kerntrainers en jeugdtrainers, scheidsrechtersvergoedingen, onderhoud, aankoop en onderhoud van materiaal en uitrusting.

Met de lidgelden wordt slechts een beperkt deel van de kosten gedekt. Het grootste deel van de inkomsten wordt gehaald uit activiteiten georganiseerd door de leden zoals de barbecue, koekenverkoop en quiz.

Clubuitrusting bestellen

© 2019, website powered by Twizzit.com