Korfbalclub AGO Aalst vzw
Gesticht op 11 juli 1982
ondernemingsnummer: 450 814 428
Lid van de KBKB (Koninklijke Belgische KorfbalBond)

 

Maatschappelijke zetel

An Provost
Italiënweg 16
9320 Erembodegem
Gsm: 0495/40.21.06
Email: an.provost@telenet.be

Website: http://www.agoaalst.be
Algemeen emailadres: ago.aalst@korfbal.be
Rekeningnummer: BE37 0011 2722 0428

Secretariaat

Postadres: zie adres van de secretaris. Kijk bij bestuur

Mailadres: algemeen emailadres. Zie hierboven.

Ombudsman

Een ombudsman is een persoon die op een objectieve, onpartijdige en onafhankelijke wijze klachten behandelt van leden, ouders van jeugdleden of clubs.
De ombudsman opereert in vertrouwen met de indiener van de klacht. Hij onderzoekt de klacht en tracht een oplossing te vinden.

In de Korfbalbond wordt deze functie uitgeoefend door Francois Springael: tel. 03 324 44 15, Gsm: 0486 66 58 30.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon behandelt onafhankeijk en objectief de gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan over seksueel ongewenst gedrag, pesten, en elk gedrag dat het slachtoffer als bedreigend voelt voor zijn/haar psychische integriteit.
Hij zal, in afspraak met het slachtoffer, evenals met de aangeklaagde, zo nodig:
- de deskundigheid van een externe specialist inroepen, en eveneens,
- contacten leggen met de club waarvan de aangeklaagde lid is.

In de KBKB wordt deze functie uitgeoefend door François Springael: tel. 03 324 44 15, Gsm: 0486 66 58 30.

.