Waar zit de bal? Die vraag hield ons allemaal bezig op onze barbecue. Slechts 1 deelnemer vulde het juiste antwoord in: G3.