Korfbalclub
AGO AalstPowered by

Nieuwe ledenKorfbal bij AGO Aalst = SPORTIVITEIT + VRIENDSCHAP + PLEZIERInhoudstafel
Voorwoord
Onze club AGO Aalst
Wat is korfbal
Accomodatie
Soorten leden
Leeftijdscategorieën
Trainingen
Trainers
Kom meedoen!
Hoe lid worden
Lidgeld
Wat heb je nodig
Richtlijnen Clubuitrusting
Sportongeval
Vervoer bij uitwedstrijden
Nevenactiviteiten
Afspraken en regels
ContactgegevensVoorwoord
Onze club AGO Aalst

Korfbalclub AGO Aalst vzw werd opgericht in 1982. In 1988 werd er een jeugdwerking op poten gezet. De grote boom kwam er in de jaren 90. Nu hebben we jeugdspelers in elke leeftijdscategorie (van 5 jaar tot 18 jaar).
AGO Aalst heeft leden uit alle deelgemeenten van Aalst en ver daarbuiten.
Voor meer clubinformatie kijk hier.
Wie geeft vorm aan het clubbestuur? Kijk hier.
We werken gestructureerd in verschillende werkgroepen. Kijk hier.


Wat is korfbal

Korfbal is de enige gemengde ploeg-bal-sport. Een team bestaat steeds uit jongens en meisjes. Dit zorgt voor een unieke sportieve, hoffelijke en amusante sfeer!
In korfbal draait het om samenspel, behendigheid, coördinatie, balvaardigheid, evenwicht, conditie en schijnbewegingen.
Er komen veel verschillende bewegingspatronen aan bod, door de snelheid van het spel kunnen spectaculaire situaties ontstaan en de verschillende werp- en doelgerichte bewegingen vereisen techniek.
Voor de basisspelregels, kijk hier.


Accomodatie

Tijdens de "goed weer" maanden augustus, september, oktober, maart, april en mei trainen en spelen we matchen buiten op het kunstgrasveld van het Sportterrein Beukenhof. Kijk hier voor het adres en plannetje.

Tijdens de "slecht weer" maanden november, december, januari en februari trainen en spelen we matchen in sporthal Faluintjes in Moorsel. Kijk hier voor het adres en plannetje.


Soorten leden

 • Spelende leden: iedereen die actief deel uitmaakt van een AGO-ploeg. Je wordt ingeschreven als lid van de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB). Om te kunnen korfballen is een medische keuring verplicht (hernieuwing om de 3 jaar) en je betaalt jaarlijks lidgeld. Zie hieronder bij leeftijdscategorieën.
 • Adherenten: ook zij zijn officiëel lid van de Korfbalbond en kunnen dus functies (bv begeleiden jeugd, lid van de raad van bestuur, ...) binnen AGO Aalst uitoefenen. Zij kunnen ook inspraak verwerven (bv stemrecht tijdens onze algemene ledenvergadering) in het clubgebeuren. Ze betalen jaarlijks lidgeld.
 • Steunende leden: ze zijn enkel lid van AGO Aalst en niet van de Korfbalbond. Ze hebben geen stemrecht.Leeftijdscategorieën

De leeftijdsgroepen:
 • U6 - Microben: vanaf 5 jaar
 • U8 - Miniemen: 6 en 7 jaar
 • U 10 - Pupillen: 8 en 9 jaar
 • U12: 10 en 11 jaar
 • U14: 12 en 13 jaar
 • U16: 14 en 15 jaar
 • U19: 16, 17 en 18 jaar
 • Senioren (Kern): 18+
 • Recreanten: alle leeftijden kunnen recreatief korfbal spelen
De U6 van AGO Aalst nemen deel aan onze bewegingsschool. Met aangepaste spelvormen worden de kinderen gestimuleerd tot bewegen en bouwen we "het samen sporten" geleidelijk aan op.
Met de U8 bouwen we verder op "het samen sporten". De trainingen worden meer toegespitst op korfbal bij de U10. De nadruk wordt pas echt op korfbal gelegd vanaf de categorie kadetten. Hier wordt niet van afgeweken bij de oudere leeftijdsgroepen.


Trainingen

De U6 trainen 1 maal per week op woensdag.
De U8, U10, U12, U16, U19 en kern trainen 2 maal per week op woensdag en vrijdag.
De recreanten trainen 1 maal per week op woensdag.Trainers

Alle jeugd-, senior- en recreantentrainers vind je hier.


Kom meedoen!

Je mag steeds vrijblijvend enkele trainingen/sessies komen meedoen. Eens een kijkje komen nemen naar een training kan ook natuurlijk. Na de training kan je steeds een van de trainers aanspreken voor meer informatie. Al onze jeugdtrainers hebben de jeugdreeksen van AGO Aalst doorlopen en spelen nu in de kern van onze club. Kijk op onze kalender voor de trainingsuren van je leeftijdsgroep.
Je kan ook eerst eens naar een match van de jeugd of de kern komen kijken. Je vind alle matchen op de kalender.


Hoe lid worden?

Tijdens je eerste training/sessie krijg je van ons een informatiefiche die je direct kunt invullen. Zo hebben we je gegevens.
Na drie trainingen vragen we je om lidmaatschap te overwegen. Indien je beslist om lid te worden, krijg je de nodige documenten en informatie van ons.
Samengevat moet je:
 • het affiliatieformulier voor de korfbalbond invullen (klik hier)
 • ons een recente pasfoto bezorgen (nodig vanaf 9 jaar)
 • een medische fiche laten invullen door je huisdokter
 • jaarlijks lidgeld betalen
Eens je lid bent van AGO Aalst, ben je volledig verzekerd tijdens alle clubactiviteiten.


Lidgeld

Het lidgeld voor 1 jaar per leeftijdsgroep vind je hier.
Als je pas later in het sportieve jaar lid wordt, gelden er aangepaste tarieven. Deze zullen je worden meegedeeld.
De meeste ziekenfondensen betalen een deel van je lidgeld terug. Kijk hier.

Lidgelden worden door AGO gebruikt om de nodige uitgaven te kunnen doen: huur van sportvelden en sporthal, verzekering, lidmaatschap bij de KBKB, vergoeding van kerntrainers en jeugdtrainers, scheidsrechtersvergoedingen, onderhoud verenigingslokaal, aankoop en onderhoud van materiaal en uitrusting.

Met de lidgelden wordt slechts een beperkt deel van de kosten gedekt. Het grootste deel van de inkomsten wordt gehaald uit activiteiten georganiseerd door de leden zoals de barbecue, taartenslag en fuif.


Wat heb je nodig

 • Sportieve kledij
 • Aangepast schoeisel: voetbalschoenen (op kunstgras enkel met kunststofnoppen) en zaalschoenen die geen strepen maken voor in de sporthal. Vraag raad aan je trainer!
 • Wedstrijdkledij (shirt, short/rokje, kousen) wordt door AGO ter beschikking gesteld.Richtlijnen clubuitrusting

 • De uitrusting die door de club ter beschikking gesteld wordt, blijft eigendom van de club en moet aan het einde van het sportief jaar of bij het verlaten van de club in goede staat teruggegeven worden.
 • Indien de uitrusting beschadigd of verloren is, zal de club op kosten van de speler een nieuwe uitrusting aankopen.
 • Indien dit gebeurt tijdens het eerste jaar na aankoop van de uitrusting, zal de speler de uitrusting integraal moeten vergoeden. Tijdens het tweede jaar betaalt de speler 2/3 van de kostprijs, tijdens het derde jaar 1/2 en vanaf het vierde jaar 1/3. • Sportongeval

  Elk lid van AGO is verzekerd voor sportongevallen en alle andere mogelijke ongevallen bij clubactiviteiten.
  Bij een ongeval met dokterstussenkomst moet je het aangifteformulier invullen dat je hier vindt.


  Vervoer bij uitwedstrijden

  Bij uitwedstrijden vertrekt de ploeg gezamenlijk van op één van de volgende locaties:
  • Parking Van Den Nest Hofstade
  • Pendelparking Kwalestraat Aalst
  Wanneer je individueel naar de uitwedstrijd gaat, worden de trainers en groep hiervan op de hoogte gebracht.
  Aangezien onze club helaas niet over eigen vervoersmiddelen beschikt, wordt er voor de verplaatsing naar uitwedstrijden gerekend op de goede wil van (de ouders van) onze leden om te rijden. Van iedere ouder wordt verwacht dat deze op regelmatige basis meegaat om de kinderen te vervoeren.


  Nevenactiviteiten

  Er worden regelmatig nevenactiviteiten georganiseerd. Onder andere:
  • Jaarlijke BBQ
  • Jaarlijke taartenslag of koekenverkoop
  • Halloween voor de jeugd op een donker wandelparcours uitgezet door de senioren.
  • Jaarlijks bezoek van Sint-Maarten voor onze kleinsten
  • Jaarlijks schaatsen
  • Jaarlijkse quiz
  • Trainingsweekend
  • Fuif
  • Paintball  Afspraken en regels


  Algemeen:
  • Alle werk dat binnen AGO Aalst verzet wordt is vrijwilligerswerk dat gebeurt in mensen hun vrije tijd. Gelieve hier respect voor te tonen.
  • Als je ouder wordt, wordt je voorbeeldfunctie steeds belangrijker. Dit geldt ook al voor opgroeiende jeugdleden!
  • Houd het verenigingslokaal proper!
  • Afval hoort thuis in de vuilbak.
  • Alle vrijwillige hulp binnen de club wordt ten zeerste geapprecieerd. Heb je ideeën of wil je ergens mee helpen? Sta op en spreek!
  • Geen achterklap en negatief gemok. Zet je mening om in positieve voorstellen. Bespreek ze met de juiste personen. We zijn geïnteresseerd in je mening!
  • Niet roken in het verenigingslokaal en de kleedkamers.
  • Beleefdheid, respect en sportief gedrag ten opzichte van je medespelers, trainers/coaches, ouders, tegenstanders, scheidsrechters, publiek, sympathisanten en bestuur.
  • Kom op tijd voor vergaderingen en activiteiten.
  • Doe je sportschoenen pas aan in de kleedkamer van de sporthal. Kom naar de training met andere schoenen. Zo blijven je zaalschoenen en de sportvloer proper!

  Hygiëne:
  • Douchen na elke training en match vanaf de leeftijdsgroep U12.
  • De mensen met kuisdienst letten op de properheid van de kleedkamers en douches.
  • Klop eerst je voetbalschoenen buiten uit voordat je de kleedkamers of kantine binnen gaat.

  Clubactiviteiten:
  • Van alle leden wordt verwacht dat ze zo veel mogelijk meedoen met activiteiten en evenementen.
  • Van alle leden wordt verwacht dat ze hun bijdrage en inspanning leveren bij activiteiten die geld in het laadje brengen.

  Sportief:
  • Kom steeds op tijd! Voor de match moeten de korven en de banken nog geplaatst worden
  • Kom zoveel mogelijk trainen.
  • Neem zoveel mogelijk deel aan wedstrijden, tornooien en oefenmatchen. Ook geblesseerd kan je je ploeggenoten komen aanmoedigen. Je speelt in een ploegsport, dus er zijn steeds anderen die op je rekenen.
  • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Luister naar je trainer/coach.
  • Breng je trainers zo snel mogelijk op de hoogte van je afwezigheid voor een training of een wedstrijd.
  • Iedereen helpt bij opzetten en opbergen van het materiaal.
  • Draag lange broek en lange mouwen bij een temperatuur onder de 10°C. Bind lange haren samen.
  • Zorg dat je bij elke wedstrijd je training bij hebt. Stilzitten = training aandoen.
  • Heb respect voor al het materiaal en werk actief mee aan de orde in de materiaalkotjes.
  • Problemen en discussies kunnen NA de training/match met de juiste personen op een menselijke manier uitgepraat worden.

  Voor de ouders:
  • Na een training, wedstrijd of activiteit: kom je kinderen afhalen in de zaal of aan ons clublokaal. Laat je kinderen NIET op zichzelf naar buiten komen en wachten aan de straat of op de parking.
  • Stimuleer bij uw kinderen sportieve toffe prestaties en vrijwilligerswerk binnen AGO Aalst.
  • Geen achterklap en negatief gemok. Zet je mening om in positieve voorstellen. Bespreek ze met de juiste personen.
  • Wees positief langs de zijlijn van de wedstrijd. Denk aan je voorbeeldfunctie.
  • Aanvaard de beslissingen en sportieve raad van de trainer van je kind.
  • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Alle vrijwillige hulp binnen de club wordt ten zeerste geapprecieerd. Heb je ideeën of wil je ergens mee helpen? Sta op en spreek!
  • Help mee aan het vervoer van de kinderen bij wedstrijden en activiteiten.  Contactgegevens

  Contacteer ons via ago.aalst@korfbal.be of via het contactformulier op deze website.
  Je kan ook onze voorzitter, jeugdsecretaris, een ander bestuurslid of een trainer contacteren. De contactgegevens van het bestuur vind je hier en van de trainers hier.