Korfbalclub
AGO AalstPowered by

BeleidGedragscodes


Lees hieronder onze gedragscode voor spelers, ouders,bestuursleden en medewerkers,trainers.
Gedragscode Spelers
Gedragscode Ouders
Gedragscode bestuursleden en medewerkers
Gedragscode trainers

R.E.S.P.E.C.T.


2014 werd door de KBKB uitgeroepen tot jaar van het respect.
Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport


Onze club AGO Aalst heeft deze verklaring ondertekend.

Alle kinderen hebben het recht
- Sport te beoefenen
- Zich te vermaken en te spelen
- In een gezonde omgeving te leven
- Waardig behandeld te worden
- Getraind en begeleid te worden door competente mensen
- Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
- Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
- In veilige omstandigheden aan sport te doen
- Te rusten
- De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


Missie van AGO Aalst


Korfbalclub AGO Aalst wil een vereniging zijn in Aalst en omgeving, waar zowel jeugd als volwassenen en zowel meisjes als jongens, zich goed voelen en die gericht is op zowel competitieve als recreatieve beoefening en verspreiding van de korfbalsport.


Visie van AGO Aalst


AGO Aalst wil een vereniging zijn

  • waar elk (nieuw) lid kan trainen en wedstrijden kan spelen in een team, waarin hij/zij zich op zijn gemak voelt qua spelniveau;

  • waar belang wordt gehecht aan het onthaal van elk nieuw lid;

  • waar sportiviteit hoog in het vaandel gedragen wordt;

  • waar de leden met tevredenheid komen en waar ze met tevredenheid over praten;

  • waar de jeugd leert omgaan met anderen (jongens/meisjes, jongeren/ouderen, van verschillende afkomst, ...) vermits wij dit van groot belang vinden voor de ontwikkeling van de kinderen;

  • waar men sociale contacten kan leggen, ondermeer door activiteiten te organiseren naast korfbal;

  • waar de leden kansen krijgen en verantwoordelijkheden kunnen opnemen;

  • waar er een evenwicht bestaat tussen de kwantitatieve doelstellingen/aanpak en de kwalitatieve doelstellingen/aanpak.

  • die in Aalst en omgeving en in de korfbalwereld bekend staat als een enthousiaste en positieve vereniging.
Visietekst Jeugdbeleid AGO Aalst


We hebben binnen korfbalclub AGO Aalst belangrijke punten omtrent ons jeugdbeleid in een tekst gegoten. Je kan de visietekst van ons jeugdbeleid HIER nalezen.